მწვანე მილი
მწვანე მილი
: 29

მწვანე მილი
მწვანე მილი
საშინელ დანაშაულში ეჭვმიტანილი ჯონ კოფი აღმოჩნდება ციხე "ცივი მთის" სიკვდილოსანების ბლოკში ახალ მოსული გასაოცარი სიმაღლის და შესაშინებებლად მშვიდი რაც არანაიტად არ ნოქმედებდა ბლოკი უფროსის პოლ...